μαρτύρομαι

μαρτύρομαι
μαρτύρομαι (Α) [μάρτυς]
1. επικαλούμαι κάποιον ως μάρτυρα, καλώ κάποιον για μαρτυρία (α. «γαῑαν καὶ θεοὺς μαρτύρομαι», Ευρ.
β. «μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῡ ξείνου πεπονθὼς εἴη», Ηρόδ.)
2. ισχυρίζομαι, διατείνομαι, σε αντιδιαστολή με το λέγω απλώς
3. αναφέρω κάποιον ως μάρτυρα («οἱ δὲ τῆς τῶν θεῶν... παραγωγῆς τὸν Ὅμηρον μαρτύρονται ὅτι...», Πλάτ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • μαρτύρομαι — μαρτύ̱ρομαι , μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st sg (epic) μαρτύ̱ρομαι , μαρτύρομαι call to witness pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρεῖ — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd sg (epic) μαρτῠρεῖ , μαρτύρομαι call to witness fut ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) μαρτυρέω bear witness pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) μαρτυρέω bear witness pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρεῖτε — μαρτύρομαι call to witness aor opt mp 2nd pl μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 2nd pl (epic) μαρτυρέω bear witness pres imperat act 2nd pl (attic epic) μαρτυρέω bear witness pres opt act 2nd pl μαρτυρέω bear witness pres ind act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρῇ — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd sg μαρτῠρῇ , μαρτύρομαι call to witness fut ind mp 2nd sg μαρτυρέω bear witness pres subj mp 2nd sg μαρτυρέω bear witness pres ind mp 2nd sg μαρτυρέω bear witness pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρέει — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd sg (epic) μαρτῠρέει , μαρτύρομαι call to witness fut ind mp 2nd sg (epic ionic) μαρτυρέω bear witness pres ind mp 2nd sg (epic ionic) μαρτυρέω bear witness pres ind act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρεῖς — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 2nd sg (epic) μαρτυρέω bear witness pres ind act 2nd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυροῦμεν — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st pl (epic) μαρτυρέω bear witness pres ind act 1st pl (attic epic doric) μαρτυρέω bear witness imperf ind act 1st pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυροῦσι — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd pl (epic) μαρτυρέω bear witness pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) μαρτυρέω bear witness pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυροῦσιν — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd pl (epic) μαρτυρέω bear witness pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) μαρτυρέω bear witness pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρῇς — μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 2nd sg μαρτυρέω bear witness pres subj act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”